Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko INSPEKTOR DS. ADMINISTRACJI

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2019r. Komisja konkursowa zdecydowała o wyborze Pani Patrycji Kalla zam. w Płociczu gm. Kamień Kraj., jako kandydatki, która otrzymała największą liczbę punktów, a tym samym została wybrana na stanowisko inspektora ds. administracji.

O wynikach konkursu powiadomiono poszczególnych kandydatów telefonicznie oraz na piśmie pocztą tradycyjną.