Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim

Osiedla mieszkaniowe w Kamieniu Krajeńskim, Sępólnie Krajeńskim, Sośnie i Więcborku – ul. T. Kościuszki 89-400 Sępólno Krajeńskie; tel: 52 388 38 17

Rys historyczny

Jest 26.X.1965 r. – grono zainteresowanych osób podejmuje wstępne czynności organizacyjne związane z założeniem Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do najbardziej aktywnych założycieli Spółdzielni należeli:

 • Henryk Kowalski – nr 1 – rejestru członkowskiego
 • Tadeusz Ruchalski
 • Teresa Wetzel
 • Helena Sztangret
 • Stanisław Dorosz

Założenie Spółdzielni Mieszkaniowej było odpowiedzią na wzrastające potrzeby mieszkaniowe powiatu sępoleńskiego. Wpis do rejestru sądowego, równoznaczny z nadaniem osobowości prawnej, nastąpił w grudniu 1965 r.

Na uwagę zasługuje sprawność Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni, którym jako pierwsi kierowali:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Henryk Kowalski
 • Prezes Zarządu – Stanisław Dorosz
 • Zastępca – Tadeusz Ruchalski
 • Członek – Zdzisław Wawrzyniak

Niezwłocznie przystąpiono do realizacji statutowych zadań, dzięki czemu rozpoczęto budowę w Sępólnie Kraj. – bloku nr 1. Uroczyste oddanie do użytku pierwszego bloku nastąpiło dn. 15 maja 1972 r. Na początku lat 70-tych spółdzielnia przeżywała ogromny napływ członków i kandydatów. Odbiór następnego bloku nr 2 w Sępólnie Krajeńskim odbył się w sierpniu 1973 r.
Pierwsze bloki w Więcborku powstały w latach 1977-79 (tzw. osiedle BoWiD).
W Sośnie w 1982 r., a w Kamieniu pierwszy blok oddano do użytku w 1988 r.
Spółdzielnia w szerokim zakresie współpracowała z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Oddziałem w Bydgoszczy oraz władzami Związku w Warszawie.

Działalność inwestycyjna osłabła w latach 90-tych z kilku powodów:

 • zmieniła się polityka państwa wobec spółdzielczości mieszkaniowej (wysokie oprocentowanie kredytów, likwidacja dotacji),
 • ostatni oddany do użytku budynek to blok nr 19 w Sępólnie Kraj. – w czerwcu 1995 r. na warunkach własnościowych praw do lokali spółdzielczych.

Działacze Spółdzielni:
W okresie mijającego 40 – lecia na rzecz społeczności Spółdzielczej działały następujące osoby.

Rada Nadzorcza:

 • Kowalski Henryk – przewodniczący RN (założyciel SM) od 26.X.1965 do 16.VII.1973
 • Andrzej Zalewski z – członek i sekretarz RN od 10.V.1968 do 1973 r. i 1990 do 1996
 • Waldemar Lidkiewicz z Więcborka – członek RN 25.VI.1969 do 25.IX.1972
 • Jadwiga Gawrońska – członek i sekretarz RN od 29.V.1972 do chwili obecnej
 • Franciszek Dziobak – członek i przewodniczący RN kilku kadencji
 • Henryk Sobota – członek RN
 • Marian Cybulski OM Więcbork – członek rady i zastępca przewodniczącego
 • Bronisław Półgęsek
 • Marian Licznierski
 • Kazimierz Stasiak
 • Wiktor Barański – członek i zastępca przewodniczącego RN
 • Władysław Dobber – członek RN
 • Stanisław Marciniak
 • Maria Marciniak
 • Jerzy Misiak
 • Elżbieta Walczak
 • Łucjan Majewski
 • Henryk Sikora – przewodniczący RN
 • Piotr Urbaniak
 • Józef Olek – członek RN i przewodniczący od kilku kadencji
 • Danuta Daszkiewicz
 • Stefan Klusek
 • Janusz Majchrzak
 • Kazimierz Zieliński
 • Zofia Wałęza
 • Henryk Nierzwicki – zastępca przewodniczącego RN
 • Roman Piotrowski
 • Zenon Grochowski
 • Kazimiera Górecka
 • Bogdan Wodyński

W Zarządzie działali:

 • Tadeusz Ruchalski – jako zastępca prezesa i prezes SM od 26.X.1965 do III.1990
 • Helena Sztangret – sekretarz zarządu od 26.X.1965 do 1969
 • Stanisław Dorosz – przewodniczący zarządu od 26.X.1965 do 1970
 • Tadeusz Dix – zastępca prezesa od 23.XI.1970 do 7.I.1982
 • Renata Stońska – sekretarz od 1973 do 1984
 • Felicja Januszewska z Więcborka
 • Feliks Kiełbasiński – z Sępólna
 • Henryk Nierzwicki – z Więcborka – zastępca prezesa i prezes od VII 1982 do VII 1996
 • Wodynski Bogdan – od VI.1985 do IV.1990 od I.1992 do chwili obecnej zastępca
 • Józef Lewandowski – do XII 1992
 • Władysław Dobber – zastępca prezesa od IV.1990 do I.1991
 • Maria Stencel od VII.1993 do VII.1996

Skład Zarządu od 1 sierpnia 1996 do chwili obecnej przedstawia się następująco:

 • Andrzej Rolla – Prezes
 • Bogdan Wodyński – Zastępca prezesa /społecznie/
 • Danuta Jędrzejak – Członek zarządu

Pracownicy Spółdzielni:

 • Długoletnim księgowym SM był Józef Lewandowski, który pracował od 1 stycznia 1971 do grudnia 1992.
 • Jan Łagocki – inspektor Sp-ni
 • Pani Danuta Jędrzejak pracuje w spółdzielni od 16 maja 1972 do chwili obecnej.
 • Kierownikami SM byli – Jan Jasiński i Henryk Nierzwicki.

Pracownicy, którzy obecnie wykonują swoje obowiązki to:

 • Maria Stencel – główna księgowa
 • Halina Bukolt – inspektor administracyjny
 • Anna Tulula – inspektor do spraw ekonomicznych
 • Adam Gumiński i Henryk Szefss – administratorzy osiedli
 • Przemysław Szukała – radca prawny

Pracownicy obsługi osiedli:
Jan Laskowski, Jerzy Gołębiewski, Janusz Majchrzak, Leszek Krzanik, Bernadeta Szymańska, Bogumiła Kubaszewska, Joanna Borzyszkowska, Zyta Adamska, Janina Szewe, Ewa Kociołek, Henryk Petner.

Emeryci i renciści:
Michalina Hoppe, Maria Fedder, Elżbieta Broszka, Henryk Kathke, Urszula Szczęsna.

Bez pracy i zaangażowania wyżej wymienionych osób Spółdzielnia nie mogłaby się rozwijać i prosperować. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim wymienionym i nie wymienionym osobom za ich wkład w pracę i zaangażowanie społeczne.

Możliwości prowadzenia etatowej działalności zostały obecnie ograniczone, jednak społecznie nadal prowadzi się różne formy imprez, konkursów, współpracuje się ze szkołami, samorządem mieszkańców, SDK oraz Związkiem Emerytów i Rencistów. Spółdzielnia Mieszkaniowa wspomaga (w ramach możliwości) aktywność społeczną na wszystkich osiedlach.

Theme by Anders Norén