Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim

Osiedla mieszkaniowe w Kamieniu Krajeńskim, Sępólnie Krajeńskim, Sośnie i Więcborku – ul. T. Kościuszki 89-400 Sępólno Krajeńskie; tel: 52 388 38 17

Rodo

Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Sępólnie Krajeńskim  

Niniejszym informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (89400) przy ul. Kościuszki 16 (adres mailowy: smsepolnokraj@zis.com.pl) jest Administratorem Danych Osobowych udostępnionych przez Państwa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym
z ustawową i statutową działalnością SM w
Sępólnie Krajeńskim w oparciu między innymi o ustawę z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku
o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut S
półdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (m.in. Sądy, Prokurator, Policja, Komornik Sądowy, organy Krajowej Administracji Skarbowej, opieka społeczna) oraz podmioty związane z działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – między innymi podmioty świadczące usługi: informatyczne, w zakresie odczytów
i rozliczenia zużycia mediów, ubezpieczenia mieszkania, przeglądu instalacji, monitoringu wizyjnego, wydruku książeczek opłat oraz kancelarie notarialne.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania
i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa.
Po ustaniu celu przetwarzania zostaną usunięte lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczający ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:

  1. wycofania zgody w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności)

  2. otrzymania kopii danych,

  3. sprostowania danych,

  4. usunięcia danych,

  5. ograniczenia przetwarzania,

  6. przeniesienia danych,

  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  8. bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Przemysław Szukała.

– drogą elektroniczną na adres: smsepolnokraj@zis.com.pl

listownie na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 16, 89400 Sępólno Krajeńskie

– telefonicznie: 52 388 21 49.

Theme by Anders Norén