Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim

zatrudni osobę

na stanowisko sprzątaczki

Miejsce wykonywania pracy: Osiedle Mieszkaniowe w Sępólnie Krajeńskim

Zmianowość: praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy

Umowa: o pracę na pełen etat

1.Wymagania niezbędne:

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku

– niekaralność

2.Główne obowiązki:

– sprzątanie wyznaczonych powierzchni budynków mieszkalnych,

– wykonywanie czynności porządkowych na terenach zielonych

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny i CV

– oświadczenie kandydata o niekaralności

– oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

– oświadczenie kandydata o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

4. Złożenie ofert: Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty:

– w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim

ul. T. Kościuszki 16 89-400 Sępólno Krajeńskie do dnia 29 marca 2019r.