Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim ogłasza przetarg ofertowy na:

1. Wynajem dwóch pomieszczeń administracyjno-biurowych (o powierzchni ok. 15m² każde), mieszczących się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kościuszki 16 w Sępólnie Krajeńskim.

2. Wynajem garażu położonego w Sępólnie Krajeńskim os. J.Słowackiego (w pobliżu bloku nr 1).

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert zawierających propozycje odpłatności miesięcznej.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. T. Kościuszki 16 w Sępólnie Kraj., w zamkniętych kopertach w terminie do 02.12.2019r. do godziny 14.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SM oraz pod nr tel. 52 388 21 49. Spółdzielnia zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.